Мениджърският екип на БДЖ участва в работна среща със студенти и преподаватели от ВТУ „Тодор Каблешков”

Днес, 12.03.2019 г., мениджърският екип на „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните дружества участва в работна среща със студенти и преподаватели от ВТУ „Тодор Каблешков”. Целта на организираната среща бе да се дискутират актуални теми, касаещи сътрудничеството между националния железопътен превозвач и Висшето транспортно училище.

Днес, 12.03.2019 г., мениджърският екип на „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните дружества участва в работна среща със студенти и преподаватели от ВТУ „Тодор Каблешков”. Целта на организираната среща бе да се дискутират актуални теми, касаещи сътрудничеството между националния железопътен превозвач и Висшето транспортно училище.

Изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД инж. Никола Василев представи пред преподаватели и студенти състоянието и перспективите за развитие на дружеството. Инж. Василев описа и предизвикателствата, с които екипът тепърва предстои да се справя в следващите години. В открит диалог той посочи също, че в момента мениджърският екип на националния железопътен превозвач работи по мерки и подходи, които да допринесат за модернизацията на всички системи в компанията.

От своя страна управителите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ-Товарни превози” ЕООД инж. Христо Иванов и инж. Любомир Илиев коментираха възможностите за професионална реализация в структурите и подчертаха подобренията, свързани с въведената бонусна система за заплащане.

Пред академичната аудитория Десислава Стоянова, директор „Човешки ресурси” посочи разработените от компанията стипендиантски и стажантски програми и апелира студентите да станат част от екипа на стабилен и доказал се в годините коректен работодател на повече от 9000 служители.

След изказванията на представителите на националния железопътен превозвач се състоя отворен диалог по редица теми, отнасящи се за възможната реализация на младите хора в компанията. В тази връзка бе отбелязано, че в момента се разработва планираната платформа за кадри, чиято цел е да предоставя актуална информация относно предлаганите стажантски програми от различни железопътни компании за студентите, както и да се проследява тяхната последваща професионална реализация и развитие.

Ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД отбеляза също, че в близко бъдеще са планирани множество подобни работни срещи с различни училища и университети, които подготвят квалифицирани транспортни кадри за железопътния сектор.