Отмяна на ПВ №№ 18201, 18202 и 18203 Пловдив - Пещера - Пловдив

Пътническият влак№ 18201 с направление Пещера - Пловдив заминаващ по разписание в 05:15ч. се отменя по технически причини. Пътническият влак № 18202 с направление Пловдив - Пещера, заминаващ по разписание в 06:15ч.се отменя по технически...