Отмяна на ПВ № 18203 Пещера – Пловдив. Пътниците ще бъдат превозвани с автобуси.

Пътническият влак № 18203 по направление Пещера  –  Пловдив,  заминаващ по разписание в 07:15 ч., се отменя по технически причини. Пътниците ще бъдат превозвани с автобуси