Отмяна на ПВ № 30236 Зимница - Сливен

Пътническият влак № 30236 с направление Зимница - Сливен, заминаващ от гара Зимница в 21:45 ч., се отменя по технически причини. За пътниците са осигурени автобуси.