Отмяна на ПВ № 40267 Кърджали–Подкова

Пътническщият влак № 40267 по направление Кърджали - Подкова , заминаващ по разписание 13:10ч.се отменя по технически причини. Пътнищите ще бъдат превозени с автобуси .