Отмяна на БВ 7631 Лом - София в участъка Лакатник - София

Поради липса на локомотив се отменя:
-бързият влак № 7631 Лом - София в участъка Лакатник - София
От гара Лакатник същата композиция ще продължи движението си като ПВ № 20212 Лакатник - София.

n/a