Отмяна на ПВ 28201 Добрич-Варна,ПВ 28200 Варна-Добрич и ПВ 28203 Добрич-Варна

Поради липса на изправна дизелова мотриса се отменят следните влакове:
-пътнически влак № 28201 Добрич-Варна
-пътнически влак № 28200 Варна-Добрич
-пътнически влак № 28203 Добрич-Варна
Пътниците от отменените влакове ще бъдат превозени с автобус.

КПВ 28201
Добрич (05:15) - Варна (07:08)
КПВ 28200
Варна (07:36) - Добрич (09:20)
КПВ 28203
Добрич (09:24) - Варна (11:23)