Престой на ПВ № 26204 Комунари - Шумен

Пътническият влак № 26204 с направление Комунари - Шумен, заминаващ от гара Комунари в 20:12 ч., престоява на гара Смядово поради паднало дърво на железния път.