Престой на ПВ 71233 Бойчиновци - Монтана

Пътническият влак №71233 Бойчиновци - Монтана, заминаващ от гара Бойчиновци 08:30ч. престоява в начална гара поради връзка с друг влак.