Престой на ПВ № 81205 Панагюрище - Пловдив и ПВ № 82209 Карлово - Пловдив

Пътническите влакове № 81205 по направление Панагюрище - Пловдив, пристигащ в 18:40 ч. в гара Пловдив и № 82209 по направление Карлово - Пловдив, пристигащ в 18:52 ч., престояват в гара Филипово, поради заето трасе от товарен влак.