Престой на ПВ 91104 Самуил - Силистра

ПВ № 91104 Самуил- Силистра престоява в начална гара поради изчакване на пътници от друг влак за осъществяване на връзка

ПВ 91104
Самуил (21:10) - Силистра (23:57)