Стартира открита процедура за „Закупуване и поддръжка на 42 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“

Днес, 17.08.2018 г., стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване и поддръжка на 42 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“.

Днес, 17.08.2018 г., стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване и поддръжка на 42 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД“. Срокът за получаване на оферти е до 16:45 ч. на 12.10.2018 г., тяхното отваряне ще се състои на 15.10.2018 г. от 13:00 ч. в административната сграда на дружеството на ул. „Иван Вазов“ 3 в София.

Обхватът на поръчката включва 2 основни дейности:

  • Доставка на 42 броя нови мотрисни влакове съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация.
  • Осъществяване на пълна техническа поддръжка на доставените 42 броя мотрисни влака за период до 15 години, включително капитален/ни ремонт/и, но не повече от 2 800 000 километра пробег на влак.

Прогнозната стойност на поръчката е 675 млн. лева без ДДС.