Техник-механик, ревизор на вагони, ръководител смяна

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

ТЕХНИК-МЕХАНИК, РЕВИЗОР НА ВАГОНИ, РЪКОВОДИТЕЛ СМЯНА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Ръководи и контролира извършването на технически прегледи и проби на пристигащите, композираните и заминаващите състави, както и хигиенното състояние и екипирането на пътническите вагони. Осигурява Плана за композиране на влаковете и Графика за движение на влаковете с технически изправни вагони

Организира и участва в безотцепъчния ремонт и контролира качеството на ремонта

Открива липсите и повредите по вагоните

Определя начина за придвижване на неизправните вагони, извадени от състава на влака

Осъществява контрол за състоянието на връзките между вагоните на влаковите състави

Следи за опазване на вагонния парк от посегателства

ИЗИСКВАНИЯ

Завършено средно образование

Правоспособност: „Ревизор вагони”, придобита в лицензирана институция (задължително)

Професионален опит: минимум 3 години

Висока степен на отговорност, дисциплинираност, организираност и точност

Умение за работа самостоятелно и в екип

МЯСТО НА РАБОТА

Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, Вагонно депо Горна Оряховица, Вагонно- ревизорски участък Варна

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. Горна Оряховица 5120, ул. ”Цар Освободител” № 112 А за Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, отдел "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.