Трафични данни за движение на пътническите влаковете

Следвайки политиката за максимална информираност, след приложението Радар показващо местоположението на влаковете, БДЖ започва да предоставя поетапно публични данни от своята вътрешна информационна система, събираща и анализираща параметрите на изпълнение на влаковата дейност.

Като първа стъпка, на страницата https://www.bdz.bg/bg/stats са на разположение данни от последните 24 часа за броя на движещите се пътническите влакове, сегментирани по два показателя - навреме и закъсняващи, както и графика на динамичното закъснение на същите в железопътната мрежа. Информацията се актуализира в реално време на всеки 10 минути.

За улеснен достъп, връзка към страницата е разположена в най-горната част на страницата на БДЖ

Данните се базират на информацията подавана от системата РОВР на Национална Компания Железопътна Инфраструктура https://www.rail-infra.bg/, като са без последващата обработка и филтриране по вид причина на закъсненията (външна или вътрешна), извършвано допълнително.