Въвеждат се промени в условията за пътуване с влак от и до град София

В изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването във връзка с предприемане на допълнителни мерки за намаляване разпространението на COVID-19, се ограничават пътуванията с влак на клиентите на БДЖ от и до всички гари и спирки на територията на град София.

Всички влакове, които пътуват в посока към София, ще продължат движението си след извършване на проверка на пътуващите в гарите Елин Пелин, Костинброд, Яна, Реброво и Владая.

На този етап до 12:00 ч. днес се преустановява обслужването на клиенти от Централна гара София, като се очаква след този час да бъде създадена друга организация за обслужване на пътуващите от София.

По тази причина се преустановява издаването на билети от и до всички гари и спирки на територията на град София. Закупените вече билети за предстоящо пътуване с начални или крайни гари и спирки в границите на града се анулират, като сумата за тях ще бъде възстановена на всички клиенти.

При предприемане на пътуване е необходимо клиентите на БДЖ да разполагат с всички необходими документи и попълнени декларации с основание за своето пътуване, тъй като подлежат на проверка преди да бъдат допуснати до влака.

Движението на влаковете във всички останалите гари по своя маршрут, ще се осъществява без промяна в тяхното разписание.

Актуална информация за движението на влаковете клиентите на БДЖ могат да получат от официалната страница на дружеството (www.bdz.bg) и на националния информационен телефон 0700 10 200.