Отмяна на ПВ № 18202 Пловдив - Пещера. Пътниците ще бъдат превозвани с автобуси.

Пътническият влак   № 18202 по направление Пловдив - Пещера, заминаващ по разписание в 06:15 ч. от гара Пловдив, се отменя по технически причини. Пътниците ще бъдат превозени с автобуси.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??