Eco travel


Чрез специално разработената платформа EcoPassenger, реализирана от Международният съюз на железниците (UIC) в сътрудничество с Фондация за устойчиво развитие, ifeu (Германският институт за околна среда и енергия) и HaCon (софтуер), можете лесно да сравните потреблението на на енергия, емисиите на CO2 и други въздействия върху околната среда за самолети, автомобили и влакове в пътническия транспорт.

EcoPassenger повишава осведомеността и знанията на пътниците за въздействието върху околната среда на всеки от видовете транспорт между избрани дестинации, като прилага прозрачен, изчерпателен и лесен за използване калкулатор.


#EUYearofRail

ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ 2021
EUROPEAN YEAR OF RAIL 2021


2021 is the European Year of Rail! On 29 March, the European Commission and the Portuguese Presidency of the Council of the European Union will hold a joint conference to officially kick-off the initiative together.