Екологичното пътуване


Чрез специално разработената платформа EcoPassenger, реализирана от Международният съюз на железниците (UIC) в сътрудничество с Фондация за устойчиво развитие, ifeu (Германският институт за околна среда и енергия) и HaCon (софтуер), можете лесно да сравните потреблението на енергия, емисиите на CO2 и други въздействия върху околната среда за самолети, автомобили и влакове в пътническия транспорт.

EcoPassenger повишава осведомеността и знанията на пътниците за въздействието върху околната среда на всеки от видовете транспорт между избрани дестинации, като прилага прозрачен, изчерпателен и лесен за използване калкулатор.


#EUYearofRail

ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ 2021
EUROPEAN YEAR OF RAIL 2021


С избора си да пътувате с влак, Вие намалихте над 5 пъти отделянето на вредни емисии в природата.

2021 e Европейската година на железопътния транспорт. Инициативата на Европейската комисия ще подчертае предимствата на железопътния транспорт като устойчиво, интелигентно и безопасно средство за транспорт. През цялата 2021 г. различни дейности ще поставят железниците в центъра на вниманието на целия континент, за да се насърчи използването на железниците както от гражданите, така и от предприятията, и да се допринесе за постигането на целта на ЕС "Зелен курс" за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Експрес "Свързана Европа"

Проследете в реално време движението на Експрес "Свързана Европа"

Connecting Europe Express (Експрес „Свързана Европа“)