Аналитична отчетност на приходите и разходите за изпълнение на обществената услуга и цели на публичната политика към 31.03.2022г