БДЖ и УНСС подписаха договор за съвместна дейност и сътрудничество при подготовката на кадри за железницата

Управителят на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и ректорът на УНСС затвърдиха партньорските отношения между железопътния превозвач и университета, след като подновиха дългогодишното си сътрудничество с подписването на нов договор за съвместна дейност и сътрудничество между двете институции.

Основна цел на договора за сътрудничество е взаимното подпомагане в подготовката на кадри и повишаване на квалификацията им чрез осигуряване на професионални стажове и постоянна заетост в компанията. Двете страни отново потвърдиха готовността си да работят съвместно като стратегически партньори, с цел преодоляване недостига на квалифицирани специалисти с висше образование в областта на железопътния транспорт.

Важна част от обсъдените сфери на сътрудничество между двете институции е инициираният преди 3 години от „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД проект „Заедно напред“, включващ програми за дуално обучение, които дружеството предлага съвместно с партньорските професионални гимназии по транспорт в страната. Целта на проекта е да бъде изграден добре работещ механизъм, който да предоставя на обучаващите се кадри още от гимназиален етап възможност за професионална реализация и да насърчи у младите хора желанието за придобиване на квалификация по застрашени професии, които обаче са с ключово значение за дейността на единствения железопътен оператор за превоз на пътници на територията на страната.

По този начин ще бъде предоставена възможност на завършилите гимназиалния етап от своето образование млади специалисти да продължат специализираното си обучение във висшето учебно заведение, след което при успешно дипломиране и получаване на висше образование младите специалисти ще имат гарантирано работно място и възможност за реализация в системата на БДЖ.