БДЖ и ВТУ „Тодор Каблешков“ проведоха ден на отворени врати за ученици

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД организира съвместно със своите партньори от Висшето транспортно училище (ВТУ) „Тодор Каблешков“ ден на отворените врати в учебното заведение за ученици от 10, 11 и 12 клас, които се обучават под формата на дуално обучение в специализирани паралелки за жп транспорт.

Инициативата се провежда в изпълнение на дейностите на железопътния превозвач по проект „Заедно напред” за дуално обучение, с цел да се популяризира стипендиантската програма на дружеството сред учениците и представяне на възможностите за продължаване на тяхното обучение във ВТУ „Тодор Каблешков”.

В деня на отворени врати присъстваха ученици от Професионална гимназия “Васил Левски” гр. Мездра, Професионална гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров” – гр. Горна Оряховица и Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника – гр. София. Бъдещите специалисти по жп транспорт бяха посрещнати и разведени из кампуса на висшето учебно заведение от преподаватели от институцията и служители на БДЖ. С голям интерес учениците извършиха тестово управление на локомотив на локомотивния тренажор, с който ВТУ „Тодор Каблешков” разполага.

Осигуряването на качествено обучение на своите служители и създаването на бъдещи професионални кадри в железопътния транспорт е една от приоритетните задачи на ръководството на БДЖ. Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на националния железопътен превозвач като бъдещ потенциален работодател.