БДЖ осигури пътуването на талантливи деца за участието им във фолклорен фестивал в Търговище

БДЖ осигури безплатно пътуване до Търговище на талантливи деца в неравностойно положение от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Пордим, за да могат да участват в осмото издание на националния детско-юношески фолклорен фестивал „Мисионис пее и танцува“. Железопътният превозвач традиционно съдейства на средното училище в гр. Пордим, като благодарение на дългогодишното си сътрудничество с Национално сдружение на сираците в България (НССБ) осигурява превоза на неговите възпитаници за участие в различни инициативи, както и за летуване по българското Черноморие.

Общо 21 деца в неравностойно положение и техните придружители пътуваха с влак от Плевен до Търговище и след участието във фолклорния фестивал, където демонстрираха своя творчески потенциал, насочен към традиционната българска култура, БДЖ осигури и прибирането на децата обратно до гр. Плевен.

БДЖ винаги е подкрепяло инициативите за социална адаптация и интеграция на децата, лишени от родителска грижа, зачитането на техните права като пълноценни граждани на нашето общество, както и правото им на качествен и достоен живот.