БДЖ подписа договор за поддръжка на локомотивите „Смартрон“

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и ДЗЗД „Сименс Трон“ подписаха договори за доставка на резервни части и за извършване на техническа поддръжка за срок от 9 години на 15 локомотива „Смартрон“. Договорите са подписани в резултат на две проведени обществени поръчки с предмет: „Доставка на резервни части за извършване на техническата поддръжка на локомотиви Смартрон - серия 80”на стойност 867 хил. лв. и „Извършване на техническа поддръжка на 15 броя магистрални електрически локомотиви Siemens X4-E-Lok-D серия 1080 – Smartron, за 9 годишен период на стойност 83,8 млн. лв.

Ръководствата на БДЖ и ДЗЗД "Сименс Трон"

Ръководствата на БДЖ и ДЗЗД "Сименс Трон"

Договорите са важна част от обезпечаването на поддръжката на локомотивите, чиито гаранционен срок изтича през 2024 г. Техническата поддръжка за срок от 9 години включва извършване на планова и извънпланова техническа поддръжка, извършване на планови ревизии, смяна на моноблокови колела и спирачни дискове, извършване на авариен ремонт и инспекции по безопасност.

С подписването на договорите за доставка на резервни части и техническа поддръжка на локомотивите „Смартрон“, се осигурява гарантирането на поддържане на подвижния състав в движение, безопасната му експлоатация и отремонтирането му в кратки срокове с одобрен график и осигурени наличности за нуждите на тяхната поддръжка, което е важна и неизменна част в планирането на осигуряване на годен подвижен състав за обслужване на Графика за движение на влаковете.

Калин Иванов, управител на "Сименс Мобилити" и инж. Венцислав Славков, управител на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

Калин Иванов, управител на "Сименс Мобилити" и инж. Венцислав Славков, управител на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД