БДЖ въведе още по-стриктни допълнителни мерки за почистване и дезинфекциране на подвижния състав

От днес /17-и март/ БДЖ въведе още по-стриктни допълнителни мерки за почистване и дезинфекциране на подвижния състав в начална гара и в междинни на маршрута на влаковете гари.

Освен организираното до момента обработване с дезинфекционни препарати при основно почистване в депа и преди заминаване от начална гара на подвижния състав /локомотиви, вагони, мотрисни влакове/, както и допълнителното почистване на контактни повърхности като дръжки, врати, купета, санитарни помещения и др., е изготвен план за реорганизиране на почистването на подвижния състав, извеждане на почистващ персонал от пунктовете за почистване и разпределяне по гари с цел допълнително увеличаване на превенцията.

Почистването на подвижния състав вече се осъществява и от мобилни групи, които извършват допълнително дезинфекциране на влаковете, както в начална, така и в междинни гари, организирани от регионалните поделения. По този начин се осигурява постоянно поддържане на максимална ефективност от извършваната дезинфекция.

Основните приоритети пред националния железопътен превозвач са гарантирането на безопасно придвижване и опазване здравето на клиентите и служителите на БДЖ, както и отговорността за осигуряване на транспортно обслужване на обществото.