Дирекция "Човешки ресурси"

Дирекция "Човешки ресурси"

Десислава Стоянова

Десислава Стоянова е директор „Човешки ресурси” в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД от м. октомври 2017 г.

Десислава Стоянова е директор „Човешки ресурси” в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД от м. октомври 2017 г.

В продължение на над 17 години има опит в сферата на управление на човешките ресурси. Заемала е различни ръководни позиции, голяма част от които в частни компании с бързо разрастващи се бизнеси.

През цялото си професионално развитие активно защитава позицията, че хората са най-ценния актив и политиката на тяхното управление трябва да бъде поставена в центъра на корпоративната стратегия.

Десислава Стоянова притежава магистърска степен по специалността „Счетоводство и контрол” от Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов, магистърска степен по специалността „Трудова и организационна психология“ от СУ „Св. Климент Охридски“, специализира „Управление на човешките ресурси“ в УНСС и е „Експерт по европейско техническо законодателство“ от Висшата международна школа на Техническия университет в София. Активен член е на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ).