Информация за осигуряване на предпазни средства за служителите

По повод на публикации, относно осигуряване на предпазни средства за служителите от превозния персонал на БДЖ, управленският екип на дружеството би искал да внесе следното пояснение, с цел да бъдат избегнати спекулативни твърдения и за успокоение на своите служители:

Във връзка със създалата се динамична ситуация около разпространението на COVID -19 на територията на Република България, "БДЖ - Пътнически Превози" ЕООД предприе следните превантивни мерки за доставка на материали за ограничаване на неговото разпространение.

На 9 март 2020 г. е направена поръчка за закупуване на следните необходими допълнителни лични предпазни средства:

Маски за многократна употреба 10 000 броя
Ръкавици за еднократна употреба 20 000 броя
Предпазни очила 1 000 броя
Индивидуални спрейове за ръце (200 мл. ) 6 000 броя
Дезинфектант за ръце - 5 литра 5 литра, 650 броя
Денатуриран спирт 99% 20 000 литра

От 13 март до днес /16 март/ са доставени 10 000 литра спирт за разпределение по места в основните поделения в страната. До 12:00 ч. днес на служителите са раздадени общо 1 800 броя маски и 2 600 броя ръкавици.

Доставките на останалите лични предпазни средства са съобразени с най-кратките и възможни срокове за производство и доставка, а именно: - маски и ръкавици - 19 март 2020 г. Предпазни очила, индивидуални спрейове за ръце и дезинфектант за ръце - до 20 март 2020 г.

Посочените доставки са реализирани в съкратени срокове и въпреки затрудненията в снабдяването с необходимите количества дезинфектанти и лични предпазни средства, свързани с лавинообразното търсене на вътрешния пазар.

Основните приоритети пред националния железопътен превозвач са гарантирането на безопасно придвижване и опазване здравето на клиентите и служителите на БДЖ, както и отговорността за осигуряване на транспортно обслужване на обществото.