Кондуктор /с придобиване на правоспособност/

Свободни позиции в Пловдив, Септември, Бургас, Стара Загора, Ямбол, Карнобат, Димитровград и Сливен

Програма за обучение и реализация в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с назначаване на трудов договор на длъжност „Кондуктор” и подпомагане обучението за придобиване на квалификация и правоспособност „Кондуктор”.

Предлагаме Ви възможност за едновременно обучение и работа, финансиране на курса за целия период и издръжка при сключване на договор.

ЛОКАЦИЯ

Поделение за пътнически превози Пловдив

ОТГОВОРНОСТИ

Извършва проверка на превозните документи на всички пътници във влаковете, като не допуска пътуването на пътници, непритежаващи документи за пътуване или такива с нередовни документи за пътуване

Отчита събраните суми по установения ред и носи лична отговорност за правилното изчисляване на превозните цени и прилаганите санкции

Познава устройството и знае условията за експлоатация на пътническите вагони

Грижи се за настаняването на пътниците във влаковите състави

ИЗИСКВАНИЯ

Завършено средно образование

Правоспособност „Кондуктор” ще бъде придобита чрез обучение, след сключване на договори с избраните кандидати и дава възможност за заемане на длъжност „Кондуктор”. Програмата на курса включва теоретично обучение и производствена практика, мястото на провеждане е в гр. Пловдив. През време на обучението, в сроковете според учебната програма „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ще заплаща месечна издръжка на обучаемите. След успешно завършване на обучението си, избраните кандидати се задължават да постъпят на работа и да работят в системата на „БДЖ – ПП” ЕООД за срок от 3 /три/ години на длъжност „Кондуктор”

Медицинско свидетелство, издадено преди стартиране на обучението

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Финансиране на курса за целия период на обучение и месечна издръжка

Придобиване на професионален опит

Възнаграждение, съответстващо на задълженията и отговорностите на позицията

Коректност в трудовите отношения

Заплащане на допълнително възнаграждение за всеки пропътуван километър

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg, или на адреси: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление, на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” и гр. Пловдив 4002, бул. „Васил Априлов” № 3, за Поделение за пътнически превози Пловдив, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.