Маневрист/Стрелочник, маневрен

Програма за обучение и реализация в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с назначаване на трудов договор на длъжност „Маневрист” или „Стрелочник, маневрен” и подпомагане обучението за придобиване на квалификация и правоспособност „Маневрист”.

Предлагаме Ви възможност за обучение и работа, финансиране на курса и издръжка във вид на стипендия за целия период на обучението при сключване на договор.

- Локация: Поделение за пътнически превози София

- Дейност на маневриста: извършване на маневрена дейност; подготовка, нареждане и следене на правилното подреждане на маневрените маршрути, композиране на влаковите състави съгласно плана за композиране на влаковете

- Дейност на маневрения стрелочник: извършване на маневрена дейност в района на гарата; приемане, изпълняване и препредаване на сигнали от маневриста, прикачване и откачване на вагони, и обръщане на стрелките

ИЗИСКВАНИЯ

- Завършено средно образование

- Правоспособност „Маневрист”, която ще бъде придобита чрез обучение, след сключване на договори с избраните кандидати и дава възможност за заемане на длъжности „Стрелочник, маневрен” или „Маневрист”. Програмата на курса включва теоретично обучение и производствена практика

След успешно завършване на обучението си, избраните кандидати се задължават да постъпят на работа и да работят в системата на "БДЖ-ПП" ЕООД за срок от 3 /три/ години на длъжност „Маневрист” или „Стрелочник, маневрен”

- Медицинско свидетелство и удостоверение за психологическа пригодност за заемане на длъжността (издадени преди стартиране на обучението)

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

- Финансиране на курса и месечна издръжка във вид на стипендия за целия период на обучение

- Придобиване на професионален опит

- Възнаграждение, съответстващо на задълженията и отговорностите на позицията

- Коректност в трудовите отношения

- Ваучери за храна

- Ползване на почивните бази на дружеството

- Осигуряване на железопътна карта за пътуване от местоживеене до месторабота

Мотивационно писмо и автобиография можете да изпратите на имейл hr@bdz.bg или на адреси: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 за Централно управление и гр. София, ул. „Заводска” № 1, за Поделение за пътнически превози София, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.