Локомотивен машинист

Свободни позиции в поделения за пътнически превози София, Пловдив и Горна Оряховица.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД Ви предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит, предизвикателство и отговорност в динамична и разнообразна среда. Компанията търси да назначи в екипа си мотивирани професионалисти, които да заемат водеща ключова позиция: Локомотивен, машинист в Поделенията за пътнически превози София, Пловдив и Горна Оряховица.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Осигурява безаварийно обслужване на локомотиви и мотрисни влакове, съгласно Графика за движение на влаковете и в съответствие с действащите нормативни документи.
 • Поддържа в изправно техническо и топлоенергийно състояние тяговия подвижен състав, при стриктно спазването на Закона за железoпътния транспорт и всички други вътрешно-нормативни разпоредби на дружеството.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Средно образование;
 • Правоспособност – „Локомотивен машинист”;
 • Трудов опит: 2 години като Локомотивен машинист или 3 години като Помощник-машинист, локомотивен при придобита квалификация за Локомотивен машинист;
 • Да притежава технически познания и практически умения по придобитите квалификации за управление на тяговия подвижен състав;
 • Да притежава висока степен на отговорност и дисциплинираност, организираност и точност, умения за работа в екип, лоялност и коректност към фирмата;
 • Физически и психически здрав.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Коректност в изплащане на трудовите възнаграждения;
 • Заплащане на допълнително месечно възнаграждение по 1% за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит;
 • Заплащане на допълнително възнаграждение за всеки пропътуван километър;
 • Ваучери за храна по Наредба № 206 и Наредба № 11;
 • Допълнителни бонуси, съгласно действаща бонусна система в дружеството;
 • Допълнителни възнаграждения и придобивки съгласно КТД-2020 г. /допълнителен платен годишен отпуск, социална сума при ползване на отпуск, безплатен профилакториум и почивка на преференциални цени в почивните бази за отдих на „Холдинг БДЖ” ЕАД, безплатно пътуване по цялата жп мрежа, карти за спорт и други придобивки/;
 • Възможности за екипни и индивидуални обучения.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на електронна поща: hr@bdz.bg

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.