Началник, влак, пътническо движение

Свободни позиции в Горна Оряховица, Плевен и Варна

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

НАЧАЛНИК, ВЛАК, ПЪТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Организира и контролира подаването на информация на пътниците

Осъществява и носи отговорност за качеството и културата на обслужването във влака

Извършва проверка на превозните документи на пътниците

Създава необходимата организация за пълна безопасност при извършване на превоз на пътници и движение по график на влака

Проверява и изисква подвижния състав на влака да е с изправно отопление, осветление и добро санитарно-хигиенно и противопожарно състояние

Води лично влаковите превозни документи

Контролира останалите членове на влаковата бригада за спазване на установения ред на пътуване, не допуска пътуването на пътници с нередовни документи

ИЗИСКВАНИЯ

Средно образование, Правоспособност "Началник влак" /задължително/

Професионален опит: минимален трудов стаж 2 години на длъжността „Кондуктор”

Висока степен на отговорност, дисциплинираност, организираност и точност

МЕСТОРАБОТА

Горна Оряховица / Плевен / Варна

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит и успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. Горна Оряховица 5120, ул. ”Цар Освободител” № 112 А за Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, отдел "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.