Дирекция „Оперативна дейност”

Дирекция „Оперативна дейност”

Методи Янев

Методи Янев е директор на Дирекция „Оперативна дейност” в „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД от м. ноември 2019 г.

Методи Янев е директор на Дирекция „Оперативна дейност” в „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД от м. ноември 2019 г.

Кариерата му в системата на железниците започва през 1997 г., когато е назначен на длъжност ръководител движение в гара Делян. През годините е заемал различни експлоатационни, експертни и ръководни длъжности в превозната дейност и в сектора по оперативно планиране и управление на пътническите влакове. През периода от м. май 2017 г. до м. март 2019 г. също е ръководил експлоатационната и оперативната дейност в дружеството.

Към настоящия момент основните му отговорности са свързани с ръководството, организацията и контрола по експлоатационната дейност на пътническите железопътни превози в страната и чужбина.

Методи Янев притежава магистърска степен по „Технология и организация на железопътния транспорт” със специализация „Мениджмънт в транспорта” от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, гр. София.