Отмяна на ПВ 18204/ ПВ №18205 и ПВ №18206/ ПВ №18207 Пловдив - Пещера - Пловдив

По технически причини се отменят пътническите влакове както следва:                                                - пътнически влак №...