Отмяна на ПВ№90281 Русе-Самуил

Пътническият влак №90281 по направление Русе-Самуил, заминаващ по разписание 14:05ч. се отменя по технически причини . Пътниците се пренасочват към следващ влак .