Отмяна на ПВ 28220 и ПВ 28221 Добрич-Кардам-Добрич

Поради повреда на дизелова мотриса се отменят:
Пътнически влак № 28220 Добрич - Кардам
Пътнически влак № 28221 Кардам - Добрич
Пътниците от отменените влакове ще бъдат превозени с автобуси.

КПВ 28220
Добрич (08:25) - Кардам (09:30)
КПВ 28221
Кардам (10:20) - Добрич (11:23)