Парен локомотив №01.23

Парен локомотив №01.23 е произведен в локомотивната фабрика SLM Winterthur – Швейцария през 1935 г.

Той е представител на най-масовата серия бързоходни локомотиви в историята на българските железници. Първото му възстановяване се извършва през 1988 г. по повод 100 г. ЖП тракция и Локомотивно депо София. През 2003 година е подложен на ново пълно освидетелстване и въведен отново в експлоатация за атракционни, юбилейни, туристически пътувания и участия във филмови продукции.