Подобрява се изпълнението на графика за движение на влаковете

През последния месец се наблюдава тенденция към подобряване изпълнението на графика за движение на влаковете, което се изразява в намаляването на закъсненията на влаковете. От началото на месец октомври изпълнението на графика се е подобрило с близо 10 % в сравнение със същия период на предходния месец септември. Това се дължи основно на намаления недостиг на локомотиви от близо 21 броя средно на ден до 8 броя средно на ден след подобряване на ефективността в изпълнението на ремонтната дейност и стриктно следване на одобрения ремонтен график.

Благодарение на увеличаването на броя на локомотивите в движение след извършен ремонт през месеците септември и октомври се постига изпълнение на графика за движение на влаковете над 90 % в определени дни, като в някои дори се доближава до 95 %. Подобни стойности в изпълнението на графика не са отчитани от месец юни.

С постигане на стремежа недостигът на локомотиви да бъде сведен до минимум и преодоляване на възникването на закъснения по инфраструктурни причини, графикът за движение на влаковете може трайно да поддържа стойности на изпълнение от над 90 % през предстоящите месеци.