Престой на ПВ 82212 Пловдив-Карлово

Пътническият влак № 82212 Пловдив-Карлово престоява между гарите Пловдив и Филипово поради инцидент след неправомерно пресичане на железопътната линия. Влакът ще продължи своето движение след приключване на следствените действия.


КПВ 82212
Пловдив (19:20) - Карлово (20:41)