Актуализиран проект на График за движение на влаковете за 2020 г.

За по-голямо удобство предложенията за разписания на влаковете са представени отделно за всяко едно направление.

Тук можете да разгледате актуализирания проект на График за движение на влаковете за 2020 г. За по-голямо удобство предложенията за разписания на влаковете са представени отделно за всяко едно направление.

Мениджърският екип на дружеството има за цел да постигне конструктивен диалог и оптимални резултати за всички заинтересовани страни по отношение разработването на адекватни и ориентирани към потребностите на гражданите национални и регионални транспортни схеми.

Проектът на новото разписание е съобразено с интензивната ремонтна програма на дружеството, като в момента на различен етап са процедури за подемни и капитални ремонти на локомотиви, вагони и мотриси. Основна цел на ръководството на дружеството е повишаване на качеството на обслужване на пътниците, като не се допуска изоставане в ремонтната програма. За изпълнението на разписанието за 2020 г. се акцентира върху елиминиране на евентуален принудителен престой на подвижен състав поради ремонтна необходимост и липса на резервни части.

След разглеждането на многобройните постъпили предложения от граждани на база на публикувания първоначален проект за обществено обсъждане, актуализираният вариант на проекта на График за движение на влаковете за 2020 г. ще бъде обсъден с областни и общински администрации в Горна Оряховица, Пловдив и София за уточняване на последни корекции.

Ръководството на компанията счита, че представянето на максимално качествена услуга е възможно само при изграждането на отворен диалог, интензивна комуникация, добро взаимно разбиране и доверие, както и конкретни ангажименти от страна на дружеството.

София-Драгоман
pdf, 608 KB

Драгоман-София
pdf, 599 KB

София-Пловдив
pdf, 696 KB

Пловдив-София
pdf, 677 KB

Пловдив-Свиленград
pdf, 572 KB

Свиленград-Пловдив
pdf, 575 KB

Септември-Добринище
pdf, 533 KB

София-Мездра
pdf, 654 KB

Мездра-София
pdf, 660 KB

Мездра-Горна Оряховица
pdf, 668 KB

Горна Оряховица-Мездра
pdf, 659 KB

Горна Оряховица-Варна
pdf, 677 KB

Варна-Горна Оряховица
pdf, 679 KB

Свищов-Ловеч-Троян
pdf, 451 KB

Шумен-Комунари-Шумен
pdf, 394 KB

Варна-Добрич
pdf, 608 KB

София-Дъбово
pdf, 661 KB

Дъбово-София
pdf, 663 KB

Дъбово-Варна
pdf, 652 KB

Варна-Дъбово
pdf, 664 KB

Русе разпределителна-Дъбово
pdf, 672 KB

Дъбово-Русе разпределителна
pdf, 698 KB

Дъбово-Подкова
pdf, 635 KB

Подкова-Дъбово
pdf, 640 KB

София-Кулата
pdf, 725 KB

Кулата-София
pdf, 719 KB

София-Кюстендил
pdf, 640 KB

Кюстендил-София
pdf, 628 KB

София-Мездра-Видин
pdf, 663 KB

Видин-Мездра-София
pdf, 667 KB

Пловдив-Бургас
pdf, 674 KB

Бургас-Пловдив
pdf, 676 KB

Пловдив-Карлово-Хисар
pdf, 551 KB

Русе-Варна
pdf, 620 KB

Варна-Русе
pdf, 621 KB