Ръководствата на БДЖ и CER обсъдиха приоритетите в развитието на жп транспорта

Ръководството на БДЖ проведе среща с изпълнителния директор на Общността на европейските железници и инфраструктурни компании (CER) Алберто Мацола в рамките на посещението му в България. На срещата бяха дискутирани проблемите, предизвикателствата и плановете за развитие на БДЖ като част от политиката на Европейския съюз (ЕС) за изграждане на единна трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) в Европа.

На срещата бяха обсъдени възможностите и готовността за възстановяване на железопътните връзки със съседните на България държави и разработването на планове в тази насока. Изпълниелният директор на CER представи амбициозния план на Европейската комисия (ЕК) за свързване на товарните терминали между отделните видове транспорт и свързването на пътническия железопътен транспорт с летищата и градския транспорт в големите градове.

Алберто Мацола разясни и идеята за реализиране движението на международни нощни влакове, които да пътуват през териториите нa няколко държави, за което от ръководството на БДЖ изразиха желание да се включат в този проект. Г-н Мацола добави, че освен за нощните влакове е необходимо да бъде синхронизирано разписанието и на международните дневни влакове, които да предоставят възможност за удобни връзки между Централна и Южна Европа със страните от Източна Европа.

Екологичният потенциал на железопътния транспорт е причината той да има централно място в политиката на ЕС за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Прилагането на мерки по изпълнението на т.нар. Зелена сделка извеждат на преден план в транспортната политика приоритетното развитие на железопътния сектор.

Миналата година БДЖ участва и в инициативата за популяризиране на железопътния транспорт като най-екологичен, безопасен и енергийно-ефективен чрез пътуването на Connecting Europe Express, който по своеобразен начин показа как Европа може да бъде свързана с железница.

CER е основния посланик в популяризирането на железопътния транспорт в Европа и един от водещите организатори в пътуването на Connecting Europe Express. БДЖ е пълноправен член на CER, като съвместните дейности с Общността поощряват усилията за развитието на железопътния транспорт в България и пълноценното ѝ сътрудничество с железопътните администрации в Европа.