Стрелочник, маневрен

Свободни позиции в гр. София и гр. Пловдив

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

СТРЕЛОЧНИК, МАНЕВРЕН

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Безаварийно и своевременно извършване на маневрената дейност и местна работа в района на гарата, техническия район и индустриалните клонове
 • Приема, изпълнява и препредава сигнали от маневриста при прикачване и откачване на вагони, и обръщане на стрелките
 • Опазва гаровото имущество, подвижния състав и поверената му техника при извършване на маневрена дейност
 • Следи за техническата изправност на спирателните обувки и дървените клинове, като ги съхранява на определените за това места
 • Спазва правилата, нормите и изискванията за безопасна работа, по които е обучен и инструктиран

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Средно образование;
 • Правоспособност - "Маневрен стрелочник"/ "Началник влак"/ "Ръководител движение"
 • Минимален трудов стаж за заемане на длъжността – не се изисква
 • Трета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи
 • Да притежава висока степен на отговорност, дисциплинираност, организираност и точност
 • Умение за работа в екип и способност да изпълнява задълженията си в екстремни ситуации

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури успешно кариерното развитие
 • Адекватно възнаграждение
 • Коректност в трудовите отношения
 • Пакет социални придобивки
 • Ползване на почивните бази на Дружеството
 • Възможности за индивидуални и екипни обучения

МЕСТОРАБОТА:

 • гр. София или
 • гр. Пловдив

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо чрез бутона за кандидатстване по-долу или на адрес:

 • гр. София 1202, бул.”Мария Луиза” №102 за Поделение за пътнически превози София, отдел "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате (за кандидати в гр. София).
 • гр.Пловдив 4002, бул. "Васил Априлов" №3, за Поделение за пътнически превози Пловдив, отдел "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате (за кандидати в гр. Пловдив).

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.