Уведомление до контрагентите на БДЖ-Пътнически превози ЕООД

Във връзка със създалата се ситуация, свързана с COVID-19, както и възникналите в тази връзка затруднения в търговския оборот и при изпълнение на някои от сключените договори, ръководството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД уведомява контрагентите си за следното.