Временно се забавя процеса по издаване на билети в някои гари в страната

От тази сутрин съществува проблем с издаването на билети в някои гари в станата, тъй като при въвеждането на данни в билетоиздаващата система се забавя процеса по издаване на билети. В случай на допълнителни затруднения служителите на БДЖ ще направят необходимата организация за своевременно обслужване на пътниците на билетните каси.

От тази сутрин съществува проблем с издаването на билети в някои гари в станата, тъй като при въвеждането на данни в билетоиздаващата система се забавя процеса по издаване на билети. В случай на допълнителни затруднения служителите на БДЖ ще направят необходимата организация за своевременно обслужване на пътниците на билетните каси.

От "Информационно обслужване" АД и БДЖ работят по отстраняване на проблема с възникналото забавяне.

БДЖ поднася извинение на своите клиенти за създаденото им неудобство.