Актуализиран проект на График за движение на влаковете за 2021 г.

Актуализираният проект на График за движение на влаковете за 2021 г. е публикуван след разглеждането на многобройните постъпили предложения от граждани на база на публикувания първоначален проект за обществено обсъждане и въведените промени след изпратените аргументирани предложения за корекции от областните и общински администрации. За по-голямо удобство предложенията за разписания на влаковете са представени отделно за всяко едно направление.

Проектът на График за движение на влаковете за 2021 г. беше публикуван за обществено обсъждане още на 9 юни 2020 г., за да могат клиентите на БДЖ да се запознаят с намеренията на дружеството за разписанието на влаковете през следващата година и да имат достатъчно време да реагират с аргументирани предложения към превозвача и съответните областни и общински власти. Това предостави възможност на областните и общински администрации да имат достатъчно време да се запознаят с проекта и да изпратят своите предложения.

БДЖ полага усилия към постоянно повишаване на качеството на обслужване на своите клиенти, като постигането на конструктивен диалог и оптимални резултати за всички заинтересовани страни по отношение разработването на адекватни и ориентирани към потребностите на гражданите национални и регионални транспортни схеми е един от основните определящи моменти при изготвянето на новия График за движение на влаковете.

Основните промени в проекта на Графика за движение на влаковете за 2021 г. са свързани с намаляване на времепътуването на основни бързи влакове, увеличаване броя на бързите влакове в някои направления и подобряване на връзките с възможност за пътуване в различни региони на страната.

С новия график е предвидено удължаване на маршрута на бързите влакове „Янтра” Горна Оряховица-София-Горна Оряховица до Пловдив и възстановяване на нощните влакове между Русе и Стара Загора - с бърза връзка за и от Димитровград, Пловдив и Пазарджик, с което значително ще се подобри връзката между Северна и Южна България. Ще бъде осигурена и още една удобна възможност за директно пътуване между Враца и Варна чрез удължаване маршрутите на бързите влакове Плевен-Варна-Плевен.

Областните и общинските администрации ще имат възможност да прегледат актуализирания вариант на проекта на График за движение на влаковете за 2021 г. и да изпратят своите становища до 21 септември 2020 г. на e-mail: project_bdz@bdz.bg или внесени в деловодството на БДЖ на адрес: София 1080, ул. “Иван Вазов” № 3. След посочената дата графикът се приема за утвърден и няма да бъдат възможни повече промени до разработването на график за следващата 2022 г.

Забележки

pdf, 264 KB

София - Драгоман

pdf, 550 KB

Драгоман - София

pdf, 603 KB

София - Пловдив

pdf, 769 KB

Пловдив - София

pdf, 768 KB

Пловдив - Свиленград

pdf, 666 KB

Свиленград - Пловдив

pdf, 673 KB

Септември - Добринище - Септември

pdf, 518 KB

София - Мездра

pdf, 742 KB

Мездра - София

pdf, 743 KB

Мездра - Горна Оряховица

pdf, 755 KB

Горна Оряховица - Мездра

pdf, 750 KB

Горна Оряховица - Варна

pdf, 713 KB

Варна - Горна Оряховица

pdf, 715 KB

Свищов - Троян - Свищов

pdf, 415 KB

Шумен - Комунари - Шумен

pdf, 392 KB

Варна - Добрич - Варна

pdf, 528 KB

София - Дъбово

pdf, 748 KB

Дъбово - София

pdf, 736 KB

Дъбово - Варна

pdf, 699 KB

Варна - Дъбово

pdf, 699 KB

Русе разпределителна - Дъбово

pdf, 755 KB

Дъбово - Русе разпределителна

pdf, 754 KB

Дъбово - Подкова

pdf, 708 KB

Подкова - Дъбово

pdf, 713 KB

София - Кулата

pdf, 761 KB

Кулата - София

pdf, 744 KB

София - Кюстендил

pdf, 722 KB

Кюстендил - София

pdf, 616 KB

София - Видин

pdf, 738 KB

Видин - София

pdf, 745 KB

Пловдив - Бургас

pdf, 716 KB

Бургас - Пловдив

pdf, 720 KB

Пловдив - Карлово - Хисар

pdf, 564 KB

Русе - Варна

pdf, 708 KB

Варна - Русе

pdf, 658 KB