Аналитична отчетност на приходите и разходите за изпълнение на обществената услуга и цели на публичната политика за четвърто тримесечие и годишен 2023г.