Аналитична отчетност на приходите и разходите за изпълнение на обществената услуга и цели на публичната политика за I-во трим. на 2024г.