“БДЖ - Пътнически превози” ЕООД с номинация за годишните HR награди

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД е сред финалистите в годишните HR награди на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) и ще се съревновава в категория: „Най-добър проект за интегриране на образованието в бизнеса”.

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД е сред финалистите в годишните HR награди на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) и ще се съревновава в категория: „Най-добър проект за интегриране на образованието в бизнеса”.

Избраната номинация на националния железопътен превозвач е за проекта „Заедно напред”. Този проект има за цел чрез реализирани партньорства с професионалните гимназии и висшите учебни заведения да се насърчи професионалното обучение според нуждите на бизнеса в област с потенциал за промяна и развитие, каквато е железопътният транспорт.

През 2017 г. дружеството реализира предварително проучване на възможностите за учене чрез работа в сферата на железопътния транспорт. Като работодател, за компанията това е възможност да привлече млади хора и да насърчи придобиването на квалификации по застрашени професии, които обаче са с ключово значение за дейността на единствения железопътен оператор за превоз на пътници на територията на страната.

Във връзка с реализирането на проекта „Заедно напред” „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД беше домакин на кръгла маса на тема: „Обучение на млади кадри и интегриране на образованието в бизнеса - дуално обучение в БДЖ”. На срещата присъстваха представители на ВТУ „Тодор Каблешков”, УНСС, Техническия университет в гр. София, и професионалните гимназии по транспорт в София, Горна Оряховица, Пловдив, както и партньорите в дуална форма на обучение от професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в гр. Мездра.

На събитието бяха обсъдени перспективите за развитие на дуални паралелки в сферата на железопътния транспорт и възможностите за разширяване на проекта за взаимно сътрудничество между „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и професионалните гимназии по железопътен транспорт, държавният План-прием 2019/2020 г., както и възможностите за взаимно партньорство и перспективи за обучение и подготовка на кадри.

По време на кръглата маса беше дискутирано съвместното сътрудничество между потенциалния работодател в лицето на националния железопътен превозвач, професионалните гимназии и висшите учебни заведения. Идеята е да бъде изграден добре работещ механизъм, който да предоставя на обучаващите се кадри още от гимназиално ниво възможност за професионална реализация и продължаващо обучение във висше учебно заведение. В тази връзка беше представена и „Стипендиантска програма” на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД.

***

Конкурсът за годишните HR награди на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) е форма за споделяне и отличаване на иновативни и успешни практики, реализирани на национално ниво.

Идеите и целите на конкурса са даване на публичност и признание за постигнати резултати в работата, за създаване на HR добавена стойност за организациите и развитие нивото на HR професията и HR индустрията в България.

Конкурсът поощрява авторството, творческия подход в професията и създаването на нови, уникални продукти и проекти, ефективно реализирани на практика в конкретен времеви обхват – през годината, за която е съответното издание на Годишните награди.