БДЖ и НКЖИ споразумяха откриване на жп паралелки в професионална гимназия в град Куклен

Представители на БДЖ и НКЖИ постигнаха споразумение с ръководството на професионална гимназия по селско стопанство в град Куклен за откриване на прием на паралелка в дуална форма на обучение по професии: „Техник на железопътна техника“ и „Организатор по експлоатация в жп инфраструктура“ със специалности „Локомотиви и вагони“ и „Ръководител движение“.

Споразумението е постигнато в продължение на проведения по-рано през седмицата форум „Бизнесът и професионалното образование - 4 пилотни проекта за гимназии в Пловдивска област“, който се състоя в TEZ Event Center на Тракия икономическа зона (ТИЗ). Целта на форума е с помощта на фирмите от центъра и съобразно техните необходимости от кадри да се развива професионалното обучение в гимназиите.

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД вече има богат опит в провеждането на професионално обучение в дуална форма, като благодарение на доброто развитие на своя проект „Заедно напред“ през последните пет години в гимназии в София, Мездра, Горна Оряховица и Русе се обучават 101 ученици от 10 паралелки. Реализирането на проекта вече дава своите резултати, след като първия випуск от ПГ „Васил Левски“ в гр. Мездра по специалността „Електрообзавеждане на железопътна техника”, професия „Електротехник” се дипломира успешно, а през настоящата кампания за прием ще се присъедини и професионална гимназия по механоелектротехника в гр. Пазарджик.

Приемът в новата паралелка професионална гимназия по селско стопанство в град Куклен ще има готовност да започне от следващата учебна година 2023/2024 г.

Създаването на бъдещи професионални кадри в железопътния транспорт е една от приоритетните задачи на БДЖ. Дружеството подкрепя професионалното обучение и образование на ученици, като по този начин се изгражда здрава основа за успешно развитие на железопътния превозвач като бъдещ потенциален работодател.