БДЖ и ВТУ „Т. Каблешков“ подписаха меморандум за сътрудничество при подготовката на кадри за железницата

Управителят на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков“ затвърдиха партньорските отношения между железопътния превозвач и висшето транспортно училище, след като преподписаха меморандум за сътрудничество между двете институции.

Основна цел на меморандума за сътрудничество е взаимното подпомагане в подготовката на кадри и повишаване на квалификацията им чрез осигуряване на професионални стажове и постоянна заетост в компанията. Двете страни отново потвърдиха готовността си да работят съвместно като стратегически партньори, с цел преодоляване недостига на квалифицирани специалисти с висше образование в областта на железопътния транспорт.

Важна част от обсъдените сфери на сътрудничество между двете институции е инициираният преди 3 години от „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД проект „Заедно напред“, включващ програми за дуално обучение, които дружеството предлага съвместно с партньорските професионални гимназии по транспорт в страната. Целта на проекта е да бъде изграден добре работещ механизъм, който да предоставя на обучаващите се кадри още от гимназиален етап възможност за професионална реализация и да насърчи у младите хора желанието за придобиване на квалификация по застрашени професии, които обаче са с ключово значение за дейността на единствения железопътен оператор за превоз на пътници на територията на страната.

За да стимулира випускниците, завършили програма за дуално обучение в професионалните гимназии, да продължат своето развитие на следващ етап, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ им предлага облекчено кандидатстване за бакалавърските си специалности. От своя страна „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД се ангажира с покриване на семестриалните такси на студентите и изплащането на целеви стипендии. При успешно дипломиране и получаване на висше образование, младите специалисти имат гарантирано работно място и възможност за реализация в системата на БДЖ.