БДЖ получи отличие по проекта си за дуално обучение

„БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД получи награда за реализирането на своя проект „Заедно напред“, който включва програми за дуално обучение, предлагани от дружеството съвместно с партньорските професионални гимназии по транспорт в страната.

Проектът „Заедно напред“ е номиниран за годишната награда „Социално отговорен стратегически мениджмънт“ 2022 в провеждания конкурс от Министерството на труда и социалната политика, който има за цел да популяризира добрите примери в корпоративната социална отговорност и да насърчи повече работодатели да инвестират в своите служители и да се ангажират със социални каузи, които повишават качеството на живот и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие на обществото.

Реализирането на проекта „Заедно напред“ вече дава своите резултати, след като първия випуск от ПГ „Васил Левски“ в гр. Мездра по специалността „Електрообзавеждане на железопътна техника”, професия „Електротехник” са в последната година от своето обучение. Професионалната гимназия в гр. Мездра и ПГ по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Горна Оряховица стартираха партньорските отношения с БДЖ още в началото на проекта и вече възпитаниците от общо три паралелки са назначени на трудови договори в локомотивните депа в Мездра и в Горна Оряховица, което е част от втория етап на образованието им в дуалната форма на обучение. Всяка година приемът в паралелки, които ще се обучават по професията „Техник по железопътна техника“ със специалност „Локомотиви и вагони“, се превърна в традиционен за тези две гимназии.

Впоследствие към проекта се присъединиха и още три професионални гимназии: ПГ по подемна, строителна и транспортна техника гр. София, ПГ по речно корабостроене и корабоплаване гр. Русе и ПГ по механоелектротехника "Н. Й. Вапцаров" гр. София, с което към настоящия момент в дуална форма на обучение по проект „Заедно напред“ се обучават 98 ученици, от 10 паралелки в 5 професионални гимназии.

Наградата от конкурса на Министерството на труда и социалната политика за „Социално отговорен стратегически мениджмънт“ 2022 е поредното доказателство, че проектът се реализира успешно и признание за усилията на екипа на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД през годините да стимулира интереса на младите хора към железничарската професия.