Главен експерт, анализ на графика за движение на влаковете

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Бихме се радвали да се присъедините към нашия екип и да подкрепите напредъка заедно с нас!

ОТГОВОРНОСТИ

  • Обобщава и систематизира информацията от ежедневното изпълнение на графика за движение на всички категории пътнически влакове и изготвя предложения, по отношение заявката на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за капацитета за следващия период на ГДВ
  • Координира дейностите, свързани с осигуряване на алтернативен автомобилен транспорт при аварийни и планови прекъсвания на железопътния трафик
  • Участва в анализирането, прогнозирането и разработването на нормативните документи, необходими за изготвяне на разписания на всички категории пътнически влакове
  • Участва в определяне на трасета, категории на влаковете, условия на използване и престоите в експлоатационните пунктове

ИЗИСКВАНИЯ

Образование – Висше „Магистър”

Специалност – „Технология и управление на транспорта” или „Технология и организация на железопътния транспорт”

Правоспособност – „Ръководител движение”

5 години професионален опит в сферата на планирането на превози и график за движение на влаковете

Владеене на английски език се счита за предимство

Високи умения за работа с MS Office

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА

Висока степен на отговорност и прецизност

Лоялност

Отлични комуникативни умения

Способност да взема самостоятелни решения и да носи отговорност за тях

Ефективност при изпълнение на задачите, ориентиран към срокове и постигане на резултати

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Възможности за индивидуални и екипни обучения

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 или електронна поща hr@bdz.bg за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, на вниманието на дирекция „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само за целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.